Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani sledování uživatelů. 

Výrobce betonových skořepinových tvárnic,
ztraceného bednění, stropních konstrukcí

Úvodní strana | Kontaktujte nás

 

Ztracené bednění

Použití

Ztracené bednění slouží především k zakládání nevětraných základů – základových pasů a pro stavbu opěrných stěn, jímek, bazénů, atd. Její granulometrická struktura si zachovává ideální fyzikální vlastnosti a dobře váže další materiál.

Popis

Do výkopu připraveného dle projektové dokumentace vysypeme vrstvu betonové směsi (síla 40-50cm) tak, abychom měli dno výkopu v přesné rovině. Do směsi klademe ztracené bednění. Ztracené bednění je možné svisle i vodorovně armovat. Jednotlivé dílce se opírají vzájemně svými zámky a klademe je nasucho na sebe. Základová spára je vystavena pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi. Dílce vyléváme betonovou směsí po 4 řadách. Základovou desku je vhodné ukončit podélně rozpůlenou věncovkou, která nám vytvoří jednoduché bednění při vylití desky na zhutněný pevný podklad. Rovněž doporučujeme vytáhnout v rozích stavby svislou armaturu nad úroveň základové desky pro ukotvení rohových skořepinových tvárnic při zdění ze systému neico.

 

ZBN 15 

Tabulky k výrobkům/TAB zbn15 1

 
 

ZBN 20 

Tabulky k výrobkům/TAB zbn20 1

 
 

ZBN 30 

Tabulky k výrobkům/TAB zbn30 1

 
 

ZBN 40 

Tabulky k výrobkům/TAB zbn40 1

 
 
 
© NEICO, spol. s r.o.,
Všechna práva vyhrazena

© redakční systém Kompletweb
© design Neofema, s.r.o.