Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani sledování uživatelů. 

Výrobce betonových skořepinových tvárnic,
ztraceného bednění, stropních konstrukcí

Úvodní strana | Kontaktujte nás

 

Doplňkové materiály

KARI sítě 

Betonářské sítě KARI slouží k armování (vyztužení) základových desek, betonových podlah a stropů, případně dalších nosných i nenosných součástí staveb. Může posloužit jako výztuž do betonových pochůzných a pojezdových ploch.

Tabulky k výrobkům/Tabulka KARI

 
 

Ocel betonářská 

Tvářené tyče kruhového průřezu s žebírky na povrchu pro výztuž do betonu - armovnání, ve výrobních délkách 6,0 m

Tabulky k výrobkům/Tabulka dráty

 
 

Příhradová výztuž 

Výrobky/výztuž

 

 
 

Distanční prvky 

Tabulky k výrobkům/Tabulka podložky

 
 

Prodej betonu 

Ve spolupráci s jedním z největších výrobců betonu v ČR Vám zajistíme dodávky transportbetonu (čerstvého betonu), potěru, cementových směsí a zdících malt vyráběných dle platných ČSN.

Stačí předložit specifikaci čerstvé betonové směsi dle projektové dokumentace a požadavek na termín realizace. My Vám předložíme cenovou nabídku a zajistíme výrobu, dopravu a případně přečerpání betonové směsi do připravené konstrukce.

 
 

Prodej písku a kameniva 

Nabízíme prodej volně loženého přírodního kameniva. V případě potřeby zajistíme včetně dopravy.

Výrobky/Kamenivo

 

 
 
 
© NEICO, spol. s r.o.,
Všechna práva vyhrazena

© redakční systém Kompletweb
© design Neofema, s.r.o.