Výrobce betonových skořepinových tvárnic,
ztraceného bednění, stropních konstrukcí

Úvodní strana | Kontaktujte nás

 

Pro projektanty

Charakteristika konstrukce z betonových skořepinových tvárnic

Betonové skořepinové tvárnice jsou precizně lisované, mají rovné stěny, přesné ostré hrany a jsou pravoúhle. Jednou z kladných vlastností betonových tvárnic jsou plná dna, která umožňují používat tvárnice tak jednoduše, jako bychom zdili z plných bloků, protože při zděni se tvárnice obracejí dny vzhůru. Tvárnice zůstávají duté, vzduchové alveoly neumožňují cirkulaci vzduchu a přispívají k vylepšení celkových fyzikálních vlastností zdiva. Rovná, plná dna umožňují pohodlné přesné zdění, a navíc zvyšují pevnost tvárnice, a to nejen na svislý tlak, ale i prostorově. Další kladnou vlastností tvárnice je skutečnost, že v tenké stěně nevyvzlíná vlhkost výše než do čtvrtiny výšky tvárnice a i ta posléze vyschne. Při stavbě ve vlhkém prostředí se používá první řada jako izolace proti vodě a tím pádem je druhá řada vždy suchá. Z hlediska zvukové izolace jsou betonové tvárnice díky své granulometrické struktuře a alveolám vzduchu uvnitř dobrým absorbérem zvuku. Nosná část, která je málo tepelně izolující, se doplňuje tepelně izolační vrstvou. Systém zateplení je možné volit ze systému vnějšího i vnitřního. Vnitřní systém můžeme použít vzhledem k výbornému difůznímu odporu tvárnice.

Využití

Nejdůležitějším hlediskem při volbě vhodnosti použití je, že zdivo domu z tvárnic je stále suché, dýchá, uvnitř zdi je vzduch. V tom je další velká výhoda proti tradičním stavebním materiálům, které trpí velikou nasákavostí, sají vodu jako houba a dlouho vysychají.

Tvárnice nové generace odolávají povětrnosti - čím je beton starší, tím je tvrdší a kvalitnější. I když na tvárnice léta prší, nikdy se nehasí, nedrolí, nepraskají, nehnijí. Proto mají všestranné použití - domy, garáže, dílny, provozovny, stáje, základy, spodní zdivo a bazény. Díky své štíhlé nosné konstukci se výborně hodí pro nízkoenergetickou výstavbu. S výhodou je rovněž možné je používat pro stavby nekryté, pod volným nebem, jako jsou např. ploty pozemků, protihlukové bariery, a obrubníky, a to bez jakékoliv omítky nebo krytů.Zdivo garáži, dílen, plotů, skladů, různých provozů se ve většině případů neomítá ani zvenku, ani zevnitř, pouze se pečlivě zaspáruje. Pokud chceme zamezit vnitřní vlhkosti, stěnu natřeme hydrofóbním nátěrem. Tvárnice se dají bez problémů udržovat v čistotě, neboť je lze čas od času ostříkat tlakovou vodou jak zevnitř tak zvenku, čímž odstraníme nežádoucí prach a nečistoty.

Navrhování

Statické výpočty doporučujeme provádět podle ČSN EN 1996 1-1 Navrhování zděných konstrukcí, která dává přesnější výsledky, resp. je pro tento druh staviva vhodnější než dosud ještě plátná ČSN 73 1101, jejíž platnost končí v březnu 2010. Skořepinové tvárnice lze totiž zařadit dle ČSN 73 1101, tab. 2 mezi lehké betonové tvárnice a podle ČSN 72 3181, pevnostní značka kusového staviva 30, pevnost Rd v závislosti na použité maltě pak (dle tabulky ) 0,4 až 0,7 MPa. Při použití Eurokódů je možno uvažovat výpočtovou pevnost Rd větší, protože standardní pevnostní značka tvárnic BST je 50 – tato značka však není v tabulce výše uvedené ČSN, to znamená, že původní norma, technicky zastaralá, uvažuje poměrně dobře s cihelným kusovým stavivem, ale neuvažuje (vzhledem k době vzniku a nahlížení na statický problém zdiva z kusových prvků) s pevností skořepinových tvárnic. Při posouzení dle staré normy pak stěny ze skořepinových tvárnic vycházení hůře než stěny z cihel, jen proto, že v tabulce není vyšší pevnost tvárnic než 3 N/mm2. Norma odráží ve výše zmiňované tabulce svou dobu – výrobu různých strusko a popílkobetonových tvárnic, část s nedostatečnou kontolovanou jakostí výroby a surovin a proto jsou hodnoty podhodnoceny.

Modulovost zdiva

Modulovost našich výrobků byla přizpůsobena jejich rozměrům, tak, abychom zjednodušili navrhování a používání produktů. Každá paleta obsahuje mix tvárnic. Základní zdící tvárnici je průběžná, která nemá předpřipravený dělící otvor, ale samozřejmě i tato tvárnice se dá dělit úhlovou bruskou s řezným kotoučem. Dále je na paletě tvarovka rohová, která má dělící otvor, tvarovka dělitelná a tvarovka koncová, která má také dělitelný otvor, ale jedna její čelní strana není zakončena zámkem.

 • Průběžná tvárnice – nemá předpřipravené otvory pro řezání, celistvé dno tvárnice, na čelech jsou zámky
 • Rohová tvárnice – má na kraji tvárnice v jejím dně otvor, slouží k svislému proarmování zdiva, nosné tvárnice mají otvor kulatý, u otvoru je rovné čelo na druhé straně zámek
 • Dělitelné tvárnice - má předpřipravený otvor na řezání
 • Koncová tvárnice – z jedné strany je zakončena rozvým čelem a rozvněž má otvor na řezání

Nosné zdivo z BST 20 a BST 20 MEGA

Jejich modul je 100mm, a tvárnice umožňují jednoduchým řezem na předpřipraveném otvoru vytvářet různé velikosti. Rohová tvárnice je v provedení dělitelnosti na 2/5 (kus s rohovým otvorem dlouhý 200 a kus dlouhý 300) a 3/5 (kus s rohovým otvorem dlouhý 300 a kus dlouhý 200). Dělitelná tvárnice na 1/5 (kus dlouhý 400 a 100)

Nosné zdivo z BST 25

Modul této tvárnice vychází opět z rozměrů tvárnice a je 250. Systém obsahuje průběžnou tvárnici, rohovou tvárnici dělitelnou na 1 (kus 250 a kus 250) a dělitelnou tvárnici také na 1 ( kus 250 a kus 250).

Příčkové zdivo BST 10 a BST 15

Příčkové zdivo je dělitelné v 1/3 a v 1. Tvárnice BST 15 má rohový prvek, u tvárnice BST 10 rohový prvek není.

Stropní vložky VST 10 MEGA, VST 16 MEGA, VST 20 MEGA

Jejich osová vzdálenost při pokládce na nosníky je 600mm. Vložka lze řezat na požadovaný rozměr. Uložení vložky po řezu musí být na žebro vložky.

Zateplení

Rozhodnutí o systému zateplení by mělo vycházet z potřeb investora. Investor by si měl předem ujasnit své životní návyky, potřeby a pocity. Dáváme tedy doporučení nad čím se zamyslet, uvádíme přehled výhod a nevýhod, které ovšem každý uživatel může chápat rozdílně.

Vnitřní zateplení

 • + téměř okamžité vytopení místností, teplo se okamžitě vrací od stěn, nevytápíme nejdřív stěny – vysoké úspory nákladů na vytápění
 • + rychlá a polosuchá výstavba, stavba nemusí před užíváním přemrzat
 • + vnější zeď domu je naprosto pevná, nehrozí mechanické poškození
 • + v interiéru odpadá práce zedníka, při izolaci je zároveň vyřešena povrchová úprava zdí
 • + vhodné do zátopových oblastí, v případě zatopení se izolant odstraní a stavba rychle vyschne
 • + aplikace systému není závislá na klimatických podmínkách a montáž nevyžaduje stavbu lešení
 • + není nutno používat kotení hmoždinkami
 • - vnitřní izolace je náročnější na kvalitní provedení řemeslníků, musí dodržet základní odlišnosti výstavby hrubé stavby
 • - pro efektivní zateplení je nutné použít stropní podhledy

Vnější zateplení

 • + všeobecná známost vnějšího zateplení řemeslníky
 • + hrubá stavba nemá odlišnosti oproti cihelným, pórobetonovým materiálům.
 • + izolace neubírá vnitří prostor
 • + možnost instalace rozvodů do rohových tvárnic – předpřipravené chráničky, stupačky zavlečené v rohovém otvoru tvárnice.
 • - kotvení vnějšího zateplení, nutnost lešení
 • - pomalejší náběh tepla, akumulace tepla do zdí domu
 • - hermeticky uzavře z exteriéru budovu, možné problémy s vlkostí, která nemá kam unikat

Homogenní konstrukce bez trhlin

Nesmíme zapomenout na další veliký triumf betonových tvárnic a to, že se z nich staví kompletně celý dům od základů, přes suterén až po střechu, včetně betonových stropů a omítky podobných vlastností, tedy celý dům je z materiálu stejné povahy. Homogenní konstrukce celého domu omezuje na minimum riziko poškození z titulu vnitřního pnutí, jiného materiálu, či z různého tepelného zahřátí různých barevných odstínů omítek z vnějšku domu. Betonové tvárnice garantuji kompaktnost, homogenitu a perfektní stav stavby po dlouhou dobu její životnosti. Každý má tedy možnost i v České republice začít stavět na solidnosti, kterou nabízíme pro vytvoření velkého komfortu bydlení.

 
 
© NEICO, spol. s r.o.,
Všechna práva vyhrazena

© redakční systém Kompletweb
© design Neofema, s.r.o.
 

Informace o souborech cookies:
Webové stránky mají pouze technická/krátkodobá cookies k zajištění správné funkčnosti všech stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory nepodléhají vašemu souhlasu ani zákazu.
Beru na vědomí